Warning: A non-numeric value encountered in /home/rjci5138/public_html/toyp/wp-content/themes/toypjciro/functions.php on line 5763

Briena Stoica

Categorie: Academic

Nume și prenume candidat: Stoica Briena

Nominalizare: JCI Târgu Mureș

Ocupația sau profesia candidatului: Profesor

Educație – Diplome, Premii:

 • 2013 – coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” – premiul I, faza regională în cadrul concursului național “Tinerii Dezbat”.
 • 2013 – acordarea titlului de Doctor în Știinte Umaniste
 • 2014 – coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” – premiul I, faza regională în cadrul concursului național “Tinerii Dezbat”.
 • 2014 – susţinerea examenului Cambridge Proficiency, promovat cu
 • 2015 – Certificat formator
 • 2015 – Participare Program Erasmus+ în cadrul organizaţiei Atlantic Bridge, Olanda
 • 2016 – coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” – premiul I, faza regională în cadrul concursului județean Mureșul dezbate, premiul I
 • 2017 – coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” – premiul I, faza regională în cadrul concursului de dezbateri în limba engleză Agree to Disagree – premiul I

 

Lista celor mai importante lucrări/articole publicate și o scurtă descriere a acestora:

 • 2005 – Susținerea disertației de masterat “Reprezentări ale Holcaustului între realism și postmodernism”;
 • 2006 – Eseul Dilema reprezentării postmoderne a Holocaustului: Art Spiegelman Maus, publicat în East-West Cultural Passage, Universitatea Lucian Blaga, No.5, 2006;
 • 2006 – Ancorarea în lumi alternative în memoriile detenţiei feminine, lucrare prezentată la Conferinţa naţională Text şi discurs religios, Iaşi şi inclusă ulterior în volumul conferinţei.
 • 2012 – Do not Kill the Women! A feminist cry from Stifled Romania, lucrare prezentată virtual în cadrul Theoretical and Methodological Challenges in Social Sciences, 2nd International Conference, Lumen, Iaşi şi publicată în volumul conferinţei.
 • 2012 – Romanian Women Writers between 1965 and 1989: Narrative Techniques and Prose Style. Lucrare prezentată în cadrul conferinţei Personal is Political Revisited în cadrul School of Arts, Univeristy of Northampton.
 • 2012 – participare în cadrul Atelierului de Lucru Interdisciplinary Research in Trauma, Narrative and Performance, din cadrul School of Arts, University of Northampton.
 • 2012 -participare la conferință Interrogating Trauma in the Humanities, University of Lincoln, Marea Britanie.
 • 2012 – An Overview of Narrative Techniques and their Role in the Prose of Post-War Romanian Women Writers, lucrare prezentată în cadrul Postgraduate Conference, School of Arts, University of Northampton.
 • 2012 – Cartografierea relațiilor de putere în proza Mariei-Luiza Cristescu. Lucrare publicată în Hermeneutica fenomenului literar, Sibiu: Techno Media, 2012.
 • 2013 – Spectralitatea traumei în ficţiune. Lucrare publicată în volumul conferinţei internaţionale  Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate, Alba Iulia.

 

Informații cronologice cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate:

 • 2004 – prezent – profesor titular la Colegiul Naţional „Al. Papiu” Ilarian Târgu-Mureş;
 • 2013 – prezent – coordonator al Clubului de Dezbateri Mindbusters al CN Al. Papiu Ilarian
 • 2013 – prezent – Cambridge Speaking Examiner  pentru YLE , KET,PET, FCE,CAE,CPE,ILEC,BEC.
 • 2017 – director de turneu – etapa județeană a Olimpiadei de dezbatere, oratorie și retorică
 • 2017 – coordonare echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian”pentru concursul județean de dezbateri în limba engleză Agree to Disagree – premiul I
 • 2016 feb-martie  – Lector curs de Business English în colaborare cu Ambasada SUA
 • 2016 – coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian”pentru concursul județean Mureșul Dezbate – premiul I.
 • 2014 –   coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” – premiul I, faza regionala in cadrul concursului national “Tinerii Dezbat”.
 • 2013 – coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian”– premiul I, faza regională în cadrul concursului național “Tinerii Dezbat”.
 • 2003-2007 – coordonator de programe de schimb cultural cu Olanda şi Islanda în  cadrul organizaţiei “Atlantic Bridge”;
 • 2005 – obţinerea titulaturii în specialitatea Limba engleză cu nota 9,05;
 • 2004-2007 – profesor la Centrul de pregătire “Professional” pentru examenele Cambridge, Ielts,  Toefl, SAT;

 

Detalii suplimentare cu privire la realizările excepționale ale candidatului și provocările cu care s-a confruntat pentru a le atinge:

Printr-un spirit atent la provocări, sensibil față de nou, Briena a căutat permanent oportunități de învățare și dezvoltare. Fiind parte a unui sistem de învațământ blamat de toată lumea Briena a căutat să îl îmblânzească astfel încât elevii să fie stimulați să se autodepășească și să învețe să argumenteze puncte lor de vedere într-o formulă care să le ofere credibilitate. Astfel a învatat câteva generații să dezbată academic în formatul World School atât în limba engleză cât și în limba română. Transformarea elevului din timorat, inhibat și apatic într-un debater pasionat, articulat și argumentat este cea mai mare realizare a unui profesor. Pentru elevi a fondat Clubul de dezbateri Mindbusters în cadrul căruia a petrecut voluntar multe ore pentru formarea spiritului critic și a tehnicilor de cercetare în vederea concursurilor de dezbateri. În privinta limbii engleză, Briena a obținut nota 10 la examenul de licență la limba engleză dar a cautat confirmarea Universității Cambridge așa că a susținut examenul Cambridge Proficiency pe care l-a promovat cu nota maximă A. De asemenea urmând un vis mai vechi a căutat oportunitatea de a deveni examinator pentru proba orală a examenelor Cambridge la toate nivelele. Participarea la conferințe în străinătate unde a avut ocazia să aducă în atentia doctoranzilor și profesorilor de acolo scriitoare române din perioada comunistă i-a adus o enormă satisfacție.

 

Listă a premiilor și distincțiilor importante primite de către candidat, care ilustrează realizările sale:

Premiile primite de un profesor nu îi aparțin doar lui ci echipei elev  – profesor. Toate premiile mentionate mai jos se datorează unei simbioze deosebite țesute cu grijă și interes pentru elevi.

 • 2017 – coordonare echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” pentru concursul județean de dezbateri în limba engleză Agree to Disagree – premiul I
 • 2017 – Coordonarea alături de colege a elevilor participanți la olimpiada de limba engleză, etapa natională – premiul I, secțiunea bilingv.
 • 2016 – Coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” pentru concursul județean Mureșul Dezbate – premiul I.
 • 2016 – Coordonarea alături de colege a elevilor participanți la olimpiada de limba engleză, etapa națională – premiul III, secțiunea bilingv.
 • 2014 – Coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” – premiul I, faza regională în cadrul concursului național “Tinerii Dezbat”.
 • 2013 – Coordonarea echipei de dezbateri a Colegiului “Al. Papiu Ilarian” – premiul I, faza regională în cadrul concursului național “Tinerii Dezbat”.

 

Referințe primite din  partea autorităților care ilustrează realizările candidatului:

Notele obținute la disciplina pe care o predă – nota 10 la examenul de licență la limba engleză,  nota 9,02 la examenul de titularizare, nota maximă – A la examenul Cambridge Proficiency, nota 10 la susținerea disertației de Masterat, Magna cum laude la susținerea tezei de doctorat sunt confirmări ale excelenței în viața profesională. Rezultatele excelente ale elevilor îndrumați de Briena la examenele Cambridge precum și la concursurile de dezbateri sunt de asemenea o dovadă a acribiei profesionale.

 

Modul în care candidatul exemplifică principiul exprimat în următoarea linie a Crezului JCI: „Lucrul în folosul umanității este cea mai nobilă formă de a munci.”

Briena pentru mine este exemplul de dascăl perfect. O cunosc de mai mult timp dar abia anul trecut când am participat la cursul de Business English organizat în colaborare cu Ambasada SUA, am descoperit și calitățile ei de profesor iar cand am ajuns la sfârșitul cursului, tuturor participanților ne-a fost greu să ne despartim de ea și ne gândeam la soluții prin care să putem continua studierea  limbii engleze împreună cu ea. Soție și mamă a trei copilași reușeste să își împartă cu succes timpul dedicându-se cu toata inima atât familiei cât și elevilor cărora le e mai mult decât profesor – provocându-i și susținandu-i să-și depășeasca limitele, acest lucru putând fi văzut atât din modul în care elevii o iubesc cât si din rezultatele acestora la concursuri și la examene. Este o persoană ambițioasă, dar ambiția ei nu se rezumă la realizările personale ci la modul în care reușește să influențeze viețile elevilor ei. Modestia ei face ca reușitele acestora să însemne pentru ea mai mult decât recunoașterea meritelor ei. Regret că în perioada în care am fost eu elevă nu am avut profesori ca ea și imi doresc ca măcar generațiile de acum și cele care vor veni să aibă parte de cât mai mulți profesori ca Briena.

 

De ce persoana nominalizată ar trebui să fie dintre cei 10 tineri remarcabili ai României în 2017 și reprezentantul nostru în competiția internațională din 2018?

România – și întreaga lume – are nevoie de profesori ca Briena, care prin perseverență să atingă nivelul maxim de pregătire și succesul elevilor să devina pentru ei motivația pentru care au ales această meserie. Rezultatele muncii ei își spun cuvântul. Modul în care ea își împlinește îndatoririle de profesor cu seriozitate și conștiinciozitate și modul în care își susține elevii în a-și atinge potențialul maxim o fac să fie o persoană cu adevărat REMARCABILĂ.