Warning: A non-numeric value encountered in /home/rjci5138/public_html/toyp/wp-content/themes/toypjciro/functions.php on line 5763

Sebastian Ioan Burduja

Categorie:Politic, juridic, guvernamental

Nume și prenume candidat:BURDUJA SEBASTIAN IOAN

Nominalizare: JCI București

Ocupația sau profesia candidatului:expert dezvoltare

Educație- Diplome, Premii:
Educație:
– ASE București – doctorat în economie și afaceri internaționale (în curs de susținere)
– Harvard Business School – master în administrarea afacerilor cu merite deosebite
– Harvard Kennedy School – master în politici publice
– Stanford University – licență cu merite deosebite și onoruri în științe politice, sub-specializări în economie și sociologie
Premii și diplome:
– Absolvire cu merite deosebite în primul an și în cel de-al doilea an (în primii 15% dintre studenți) la Harvard Business School
– Selectat ca bursier David M. Rubenstein (Harvard Business School & Harvard Kennedy School)
– Absolvent cu merite deosebite și onoruri al Stanford University
– Membru selectat în societatea academică Phi Beta Kappa (junior induction)
– Premiul președintelui pentru excelență academică (Stanford University)
– Premiul I pentru excelență în arta scrisului în slujba comunității (Stanford University)
– Admis pe primul loc, ca doctorand bursier, în cadrul programului doctoral Economie și Afaceri Internaționale, ASE București

Lista celor mai importante lucrări/articole publicate și o scurtă descriere a acestora:
• BURDUJA, Sebastian I., Între speranță și deziluzie. Democrație și anticorupție în România postcomunistă, Editura Curtea Veche, 2016. Volumul este disponibil pe site-ul editurii: http://www.curteaveche.ro/carti/noi-aparitii/intre-speranta-si-deziluzie-sebastian-burduja.html
• BURDUJA, Sebastian I., „Orașe pentru oameni: cheia de boltă a dezvoltării României”, in Vasile Iuga, Mihaela Nicola, Răsvan Radu (eds.), România Transatlantică, București, 2016
• BURDUJA, Sebastian I., „Triunghiul strategic al administrației publice românești”, in Clara Volintiru (ed.), RO3D – România: Democrație, Dezvoltare, Demnitate, Editura Grafoart, București, 2015
• BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Marius CRISTEA ș.a., Harmonization of Selection Criteria for Enhanced Coordination and Prioritization of EU and State-Funded Projects, World Bank, 2015
• CZAPSKI, Radoslaw ș.a., Evaluation of the Portfolio of Regional Development Projects, World Bank, 2015
• IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Marius CRISTEA ș.a., Investment Guide for Local Projects: Communal Roads and Social Infrastructure, World Bank, 2015
• IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Marius CRISTEA ș.a., Investment Guide for Local Projects: Water and Wastewater Projects, World Bank, 2015
• IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Marius CRISTEA ș.a., Investment Guide for County Roads, World Bank, 2015
• BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Manuela MOT ș.a., Coordination of Strategies and Programs for EU and State-Funded Investments in Romania’s Infrastructure, World Bank, 2015
• CZAPSKI, Radoslaw ș.a., Efficient and Innovative Designs and Technologies for Public Infrastructure Investments in Romania, World Bank, 2015
• GAMAN, Florian, Oana LUCA, Sebastian BURDUJA ș.a., Integrated Territorial Investments: Challenges and Opportunities – Case Study of Romania, WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 168, WIT Press, September 2015
• BURDUJA, Sebastian I., „Dincolo de (dez)iluzii: Oportunități în lupta anticorupție prin sectorul privat din România”, in Dan Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian (eds.), 7 Teme Fundamentale pentru România, Editura Rao, București, 2014
• MARTEAU, Jean-Francois, Marcel IONESCU-HEROIU, Sebastian BURDUJA ș.a., Improved Prioritization Criteria for PNDL Projects, World Bank, 2014
• BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU ș.a., Identification of Project Selection Models for the Regional Operational Program 2014-2020, World Bank, 2014
• BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Florian GAMAN ș.a., Romania’s Regional Operational Program 2.0: Managing Authority and Intermediate Bodies Collaboration and Communication, World Bank, 2013
• BURDUJA, Sebastian I., Marcel IONESCU-HEROIU, Florian GAMAN ș.a., Romania’s Regional Operational Program 2.0: Facilitation of Proactive and Direct Support for Applicants and Beneficiaries, World Bank, 2013
• IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Ramona BERE ș.a., Romania’s Growth Poles Policy: The Next Phase, World Bank, 2013
• IONESCU-HEROIU, Marcel, Sebastian BURDUJA, Dumitru SANDU ș.a., Competitive Cities: Reshaping the Economic Geography of Romania, World Bank, 2013
• BURDUJA, Sebastian I. „From Europhiles to Atlanticists: Romania’s Security and Defense Policy, 2004-2007,” in Stanford Journal of International Relations. Volume 9, Issue 2, Spring 2008
• BURDUJA, Sebastian I. „Lagging Behind: Romania’s Democratic Quality under Neocommunist Governance, 1989-1996,” in Stanford Undergraduate Research Journal. Volume 6, Spring 2007
• BURDUJA, Sebastian I. „Assessing Corruption in Romania: An integrationist story,” in Stanford’s Student Journal of Russian, East European, and Eurasian Studies, 2006
• BURDUJA, Sebastian I. „Unsurpassable Trenches: Romania’s Diplomatic Battle, 1943–1944,” in Stanford Journal of International Relations. Volume 7, Issue 1, 2006

Informații cronologice cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate:
• 01.2017 – prezent
Managing Partner RISE Consortium
– Dezvoltarea modelului unei companii-rețea dedicată dezvoltării României ca centru strategic de investiții și motor de creștere economică la nivel regional și global
– Proiectarea celor patru divizii ale RISE Consortium (advisory, implementation, business intel, capital finance) pentru a oferi un one-stop-shop investitorilor străini în România și companiilor românești care doresc să se dezvolte pe piețe internaționale
– Recrutarea unei echipe de specialiști de top din întreaga lume pentru a forma o rețea unică de experți în investiții, din America de Nord până în Europa și Asia Centrală, America Latină și Caraibe, Asia de Est și Pacific și Africa de Nord și Orientul Mijlociu
– Dezvoltarea modulului RISE Thought Leadership și a unor studii în premieră despre oportunitățile de investiții în România

• 10.2016 – prezent
Doctorand bursier ASE București – Academia de Studii Economice din București
– Dezvoltarea unui cercetări doctorale pe tema: „Responsabilitatea socială corporatistă în țările foste comuniste. Abordare comparativă”, în coordonarea Prof. Univ. Dr. Rodica Milena Zaharia;
– Explorarea unei teme inovatoare pentru contextul românesc: corupția în mediul privat, cu accent pe tranzacțiile dintre actori privați;
– Admis pe primul loc în cadrul programului doctoral Economie și Afaceri Internaționale

• 11.2012-12.2015
Specialist în Dezvoltare Socială, Regiunea Europa și Asia Centrală, Banca Mondială (World Bank) Washington DC
– Co-Task Team Leader pentru programul de asistență tehnică al Băncii Mondiale pentru îmbunătățirea Programului Operațional Regional 2014-20;
– Co-Task Team Leader pentru programul de asistență tehnică al Băncii Mondiale pentru asigurarea coordonării strategiilor, programelor și proiectelor de investiții;
– Co-Task Team Leader pentru proiectul de asistență tehnică al Băncii Mondiale pentru îmbunătățirea mecanismelor de selecție a proiectelor de investiții publice;
– Dezvoltarea și implementarea unui sondaj pe un eșantion de 470 de beneficiari de fonduri UE în toate regiunile din România, cu formularea concluziilor pentru îmbunătățirea impactului și absorbției fondurilor destinate investițiilor publice;
– Coordonarea interviurilor cu peste 200 de beneficiari de fonduri UE în 50 de localități din toată România, din mediul public, privat și din societatea civilă;
– Susținerea prezentărilor despre bunele practici în programarea și implementarea investițiilor finanțate din fonduri structurale, asigurând diseminarea rezultatelor prin 25 de seminarii organizate în toate regiunile României, cu peste 600 de participanți;
– Organizarea unei misiuni tehnice în Spania, cu accent pe schimbul de bune practici și pe interacțiuni directe între specialiștii din România și din țara parteneră;
– Coordonarea unor echipe de proiect cu peste 30 de consultanți de top.
Dezvoltare urbană, rurală și socială
– Co-autor a două rapoarte fundamentale pe tema dezvoltării urbane a României, contribuind mai ales la: cadrul analitic general, principiile creșterii economice, dimensiunile dezvoltării (densitate, distanță, divizare), analiza Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană, perspective UE asupra planificării teritoriale;
– Formularea de recomandări pentru dezvoltarea regională și urbană a României în perioada de programare 2014-2020 (inclusiv prin contribuții la Acordul de Parteneriat UE-România, Programele Operaționale 2014-2020, Planurile de Dezvoltare Regională, Strategiile de Dezvoltare de la nivel județean și local);
– Dezvoltarea unui cadru de analiză a provocărilor cu care se confruntă comunitățile marginalizate și grupurile vulnerabile din România;
– Sprijinirea evaluării politicii polilor de creștere în România și a cadrului de planificare integrată, cu formularea de recomandări pentru îmbunătățirea acestora în perspectiva ciclului de finanțare 2014-2020;
– Revizuirea și rafinarea rapoartelor TRACE (Tool for Rapid Assessment of City Energy) privitoare la eficiența energetică a celor șapte poli de creștere din România;
– Susținerea prezentării „Orașe competitive” pentru evenimentul „Shared Prosperity Days” la Banca Mondială, ediția 2013 (distinsă cu premiul al II-lea).
Alte activități
– Coordonarea procesului de cercetare și dezvoltarea cadrului de analiză pentru procesul de descentralizare în România (2015);
– Participarea la proiectul Băncii Mondiale de asistență tehnică în zona Deltei Dunării, cu accent pe două componente analitice: instrumentul investițiilor teritoriale integrate (ITI) și capitolul referitor la „educație” din raportul de diagnostic;
– Participarea la definirea Strategiei Băncii Mondiale pentru România (2014-2017).

• 09.2011 – 10.2012
Consultant management strategic Dalberg Global Development Advisors, Washington DC, SUA
Mecanisme de finanțare inovatoare
– Coordonarea activității de cercetare pe tema mecanismelor de stimulare (pull) și a structurilor de fonduri de sprijin pentru faza pilot a inițiativei G20 AgResults pentru încurajarea adoptării unor noi tehnologii în agricultură:
o Evaluarea diferitelor tipuri de mecanisme de stimulare (premii, angajamente de piață, achiziții de patente);
o Examinarea și adaptarea învățămintelor aferente implementării altor mecanisme de finanțare inovatoare, de ex. inițiativa Haiti Mobile Money;
o Evaluarea structurii de administrare și a costurilor de operare pentru opt fonduri de sprijin cu mai mulți finanțatori internaționali.
– Dezvoltarea cadrului tehnic pentru un pilot al unei „obligațiuni de malarie” (malaria bond), pentru Board-ul Roll Back Malaria, care urmărește atragerea de investiții private pentru a susține intervenții de tipul pay for results:
o Definirea termenilor pentru programul pilot și pregătirea unui model de cost detaliat pentru estimarea economiilor la bugetul de sănătate;
o Recomandarea a opt state pentru testarea acestei obligațiuni inovatoare prin evaluarea profilului epidemiologic, a infrastructurii de sănătate, a mecanismelor de monitorizare și evaluare existente și a nivelului de angajament politic;
o Validarea și rafinarea concluziilor printr-un set de interviuri cu finanțatori internaționali, furnizori de servicii, investitori, experți etc.
Dezvoltarea mediului privat
– Coordonarea implementării proceselor de aplicare în cadrul concursului internațional de soluții G20 Challenge on Inclusive Business Innovation:
o Definirea criteriilor de eligibilitate și selecție, a formularelor de aplicare și a fișelor de jurizare;
o Derularea interviurilor cu cele mai bine clasate companii, cu accent pe firmele inovatoare care implică categoriile de persoane defavorizate;
o Evaluarea candidaților din perspectiva sustenabilității financiare, a capacității de inovare, a competitivității și a măsurilor sociale;
o Sintetizarea rezultatelor cantitative și calitative ale procesului de evaluare pentru juriul concursului și pentru un raport sinteză de prezentare a modelelor de afaceri favorabile incluziunii sociale și a schimbului de experiențe între țările în curs de dezvoltare (de tip South-South).

08.2011 – 12.2015:
Președinte & Membru fondator, Fundația CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români)
– Definirea viziunii și strategiei pentru Fundația CAESAR și implementarea acestora cu ajutorul echipei de conducere, cu rezultate remarcabile (300 membri și peste 3000 de experți afiliați în întreaga lume);
– Coordonarea interacțiunilor de nivel înalt cu membrii Advisory Board-ului Fundației (diplomați, antreprenori, experți, profesori etc.) și cu alți parteneri din spațiul românesc și internațional (personalități publice, profesori, jurnaliști etc.);
– Coordonarea principalelor proiecte și campanii CAESAR: inițiativa cetățenească i74 pentru reformarea Parlamentului României, Forumul „România în 3D”, Gala CAESAR și Premiile pentru Leadership, Seminarii și Colocvii CAESAR etc.;
– Coordonarea pozițiilor publice exprimate de experții CAESAR, a sondajelor de opinie specializate, a comunicatelor de presă etc.;
– Susținerea lansărilor de cluburi locale și internaționale CAESAR;
– Inițierea și co-organizarea campaniei „Cine votează contează” pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2014.

• 05.2010 – 08.2010:
Consultant (stagiar), McKinsey & Company
– Evaluarea eficienței comerciale a unui operator telecom:
o Derularea analizelor de piață în raport cu alte studii de caz comparabile din piața locală și regională;
o Desfășurarea unei analize în teren în rețeaua clientului, cu accent pe verificarea și rafinarea concluziilor analizei tehnice, și formularea unor recomandări pentru îmbunătățirea productivității și reducerea cheltuielilor operaționale.
– Analizarea unui portofoliu de active deținute de un mare fond de investiții.

• 05.2010 – 08.2010:
Stagiar, Divizia pentru Mediu, Locuire și Planificare Spațială, Națiunile Unite – Comisia Economică pentru Europa (UNECE)
– Derularea unei analize de specialitate a măsurilor posibile pentru întărirea piețelor imobiliare în regiunea Europa și Asia Centrală, în perspectiva unor noi crize majore în acest sector;
– Participarea la realizarea profilului de țară pentru Azerbaidjan în sectorul locuirii, în vederea creșterii eficienței guvernamentale și promovării dezvoltării durabile.
06.2009-08.2009
Stagiar, Divizia Europa și Asia Centrală, National Endowment for Democracy, Washington DC
– Evaluarea cererilor de finanțare de la potențialii beneficiari din regiunea Europa și Asia Centrală;
– Examinarea eficienței activităților finanțate de National Endowment for Democracy (NED) în Ucraina, Rusia și Peninsula Crimeea

• 01.2009 – 01.2013:
Președinte & Membru fondator, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)
– Coordonarea organizației de la fondare și creșterea numărului de membri la peste 8.000 în primul mandat, alături de o echipă de peste 300 de voluntari din 35 de țări;
– Participarea la efortul de finanțare și negocierea parteneriatelor cu firme de top din mediul privat românesc;
– Inițierea și coordonarea proiectelor majore LSRS: Gala Studenților Români din Străinătate, Caravana Studiilor în Străinătate, Wiki LSRS, Mentorat LSRS, Business Consulting Case Study Event etc.;
– Inițierea și coordonarea Forumului România Jună, desfășurat cu sprijinul Băncii Naționale a României, inclusiv a volumului „România în 3Decenii”, care a sintetizat lucrările a 10 grupuri de expertiză și recomandările acestora pentru dezvoltarea României pe termen mediu și lung;
– Inițierea și coordonarea proiectelor majore pentru sprijinirea întoarcerii acasă a tinerilor români din străinătate: Hai Acasă, SMART Diaspora, etc.

• 10.2006 – 03.2007:
Asistent de cercetare, Freeman Spogli Institute of Foreign Affairs, Stanford, SUA
– Evaluarea procesului de consolidare democratică și formularea de recomandări pentru țările din Europa și Asia Centrală, cu accent pe stat de drept, societate civilă, independența presei și alegeri;
– Sintetizarea concluziilor celor 12 studii de caz și prezentarea raportului final Prof. Larry Diamond, ca bază de fundamentare pentru cartea „The Spirit of Democracy”.

Detalii suplimentare cu privire la realizările excepționale ale candidatului și provocările cu care s-a confruntat pentru a le atinge:

În 2008 a început demersurile pentru înființarea Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS). A fost primul președinte al LSRS, cu un mandat de patru ani. A inițiat/coordonat proiectele majore ale organizației, alături de o echipă de peste 300 de voluntari. În prezent este membru fondator și președinte de onoare. LSRS este organizația românească cu cea mai mare rețea la nivel global. 40 de filiale și reprezentanțe în întreaga lume, peste 12.000 de membri și peste 30.000 de fani pe rețelele de socializare. Proiecte notabile: Gala Studenților Români din Străinătate, singurul eveniment de recunoaștere a meritelor tinerilor români de peste hotare; Caravana LSRS în licee și facultăți, Mentorat și Wiki LSRS, singurele programe integral gratuite de promovare a studiilor în străinătate.
În 2011 a lansat proiectul Fundației CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români), institut de cercetare care reunește profesioniști români din țară și din străinătate. 300+ membri și peste 3000 de experți afiliați în întreaga lume. Proiecte notabile: SMART Diaspora 2020+ pentru valorificarea potențialului tinerilor înalt calificați de peste hotare, în parteneriat cu Administrația Prezidențială a României; Forumul CAESAR „România în 3D”, care a definit o viziune proprie pentru dezvoltarea României, cu implicarea a peste 400 de experți, în cadrul a 12 grupuri de lucru; Campania i74 „Parlament pentru cetățeni” a fost prima inițiativă cetățenească de nivel național pentru consolidarea democrației românești; Campania CAESAR „Cine votează contează” a ajuns la peste un milion de cetățeni români, încurajându-i să participe la vot în cadrul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014.
În 2012 a fost selectat de unitatea de dezvoltare socială din cadrul diviziei Europa și Asia Centrală a Băncii Mondiale. A lucrat pentru mai bine de trei ani ca specialist în dezvoltare socială la sediul central de la Washington D.C., concentrându-se pe proiecte de asistență tehnică, în special în România. A contribuit în calitate de co-coordonator de proiect sau expert în cadrul a peste 20 de proiecte de asistență tehnică. O parte dintre aceste proiecte au fost distinse cu premii speciale în cadrul Băncii Mondiale. În 2014, a susținut prezentarea „Reshaping the Economic Geography of Romania”, obținând premiul II în cadrul Shared Prosperity Days. Prezentarea este disponibilă în format video aici. Principalele zone de expertiză: fonduri europene, dezvoltare regională, administrație publică, infrastructură.
Înainte de activitatea de la Banca Mondială, a contribuit la câteva proiecte importante în calitate de expert al companiei Dalberg Global Development Advisors, proiecte cu potențial impact global: G20 AgResults pentru susținerea inovării în agricultură la nivel mondial; Malaria Bond pentru promovarea instrumentelor de tipul pay for results în lupta împotriva malariei din țările în curs de dezvoltare; G20 Challenge on Inclusive Business Innovation pentru recunoașterea companiilor inovatoarea care susțin dezvoltarea economică a segmentelor de populație defavorizate. Un exemplu de analiză strategică la care am contribuit pentru Dalberg și Council on Foreign Relations se regăsește aici.
Între cei 22 de studenți admiși în programul de dublu masterat în administrarea afacerilor și politici publice la Harvard Business School (HBS) și Harvard Kennedy School of Government (HKS). Singurul român în promoția 2011 și singurul student admis direct din facultate. Cel mai tânăr membru al promoției. A absolvit Harvard Business School cu merite deosebite (with distinction), atât în primul cât și în al doilea an al programului de MBA. A fost asistentul Profesorului David Gergen la cursul de anul I pe tema leadership-ului în arena publică. Prof. Gergen a fost consilierul a patru președinți americani și este unul dintre cei mai respectați analiști politici din SUA, fiind invitat permanent la CNN.
A absolvit Universitatea Stanford cu onoruri (with honors) si merite deosebite (with distiction). Primii 15% dintre studenți primesc calificativul „with distinction”. Onorurile se acordă în urma susținerii unei lucrări de diplomă facultative (honors thesis). Lucrarea lui, „Între speranță și deziluzie. Corupția în România postcomunistă”, a fost redactată sub îndrumarea Prof. Larry Diamond, probabil cel mai important expert în studiul democrațiilor la nivel global. A primit calificativul maxim: A+. În anul III, a fost admis ca membru în societatea academică Phi Beta Kappa, pe baza rezultatelor academice. Fondată în 1776, Phi Beta Kappa este una dintre cele mai prestigioase societăți academice din lume. Doar 10% dintre studenți primesc această distincție și numai 2% o primesc în anul III (junior year induction).

Listă a premiilor și distincțiilor importante primite de către candidat, care ilustrează realizările sale:
• National Endowment for Democracy Scholarship for the European Forum Alpbach Political Symposium (2017)
• Friedrich Naumann Foundation’s Future of Freedom Program (2017)
• German Marshall Fund’s European Forum, Young Professionals Summit (2017)
• World Economic Forum’s Global Shapers, Washington, D.C. hub (2015-present)
• Forbes 30 under 30 in Romania (2012)

Referințe primite din partea autorităților care ilustrează realizările candidatului:
În 2016, a candidat ca independent la alegerile parlamentare din România, la Neamț, promovând necesitatea unei Românii pe bune (www.romaniapebune.eu). În județul cu cele mai mici salarii medii și rata cea mai mare de emigrare din România, a obținut 7000 de voturi la nivel de județ și cel mai bun scor procentual pentru un candidat independent la nivelul întregii țări. În municipiul Piatra Neamț, a întrunit 10% din preferințele electoratului, clasându-se pe locul al treilea. Timp de aproape patru luni, a dus o campanie grassroots fără precedent în România, mergând în fiecare localitate din județ și având peste 50.000 de întâlniri cu cetățenii, atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Modul în care candidatul exemplifică principiul exprimat în următoarea linie a Crezului JCI: „Lucrul în folosul umanității este cea mai nobilă formă de a munci.”
Sebastian Burduja a revenit în România la început de 2016, după aproape 12 ani în Statele Unite ale Americii. S-a întors pentru că are un crez: „viața merită trăită în slujba societății, într-o permanentă luptă pentru o cauză comună, iar pentru [el] această cauză este o Românie pe bune” (sursa: http://www.burduja.ro/despre). Întrebat de ce s-a întors acasă, renunțând la cariera de la Banca Mondială și convingându-și soția americancă să se mute la București, împreună cu fetița lor de numai un an, Sebastian amintește de vorbele bunicului lui, Pr. Ioan Pricop, care pe patul de moarte i-a spus: „în viață să nu faci ce poți, în viață să faci ce trebuie”. A simțit atunci că trebuie să revină acasă – „singura cale pentru a spune la sfârșitul vieții că a lăsat ceva în urmă acestei țări și acestei lumi”.
Cariera lui Sebastian Burduja și rezultatele de până acum demonstrează un angajament nenegociabil de a se pune în slujba umanității. La nivel global, prin proiectele de la Banca Mondială, Dalberg Global Development Advisors și Stanford Freeman Spogli Institute, a pus umărul la găsirea de soluții la anumite probleme grave: sărăcie, lipsa infrastructurii vitale, lipsa productivității în sectorul agricol, proasta guvernare și corupția endemică. La nivel național, a construit patru structuri diferite pentru a sprijini procesul de dezvoltare economică și consolidarea democratică a României: o ligă a studenților români din străinătate, pentru facilitatea accesului la educație pentru zeci de mii de tineri români și aducerea experienței și capitalului lor social acasă pe termen lung; o fundație (CAESAR), pentru coagularea expertizei românești din toată lumea în politici publice și strategii de țară; o platformă civică și politică (PACT), pentru sprijinirea cetățenilor activi, integri și competenți, care doresc să schimbe modul de a face politică în România; și o companie, RISE Consortium, pentru a atrage investitori strategici din întreaga lume și pentru a sprijini firmele românești să se dezvolte pe piețe internaționale. Prin diferite instrumente în plan social, privat și public, Sebastian a urmărit același scop: o țară mai dezvoltată și o lume mai bună.
Din 2008 și până în prezent, Sebastian Burduja a devenit un vector de opinie și unul dintre cei mai activi membri ai generației născute în comunism și crescute în democrația incipientă românească. A fost prezent în presa internațională în repetate rânduri: Der Spiegel, Euronews, France24, La Presse, IB Times, etc. Este invitat constant la cele mai importante canale media din țară: Digi24 TV, Realitatea TV, B1 TV, TVR, wall-street.ro, ziare.com etc. Contribuie periodic ca editorialist la mai multe platforme: wall-street.ro, Adevarul, Republica, ziare.com.

De ce persoana nominalizată ar trebui să fie dintre cei 10 tineri remarcabili ai României în 2017 și reprezentantul nostru în competiția internațională din 2018?
Sebastian Burduja a revenit în România la început de 2016, după aproape 12 ani în Statele Unite ale Americii. S-a întors pentru că are un crez: „viața merită trăită în slujba societății, într-o permanentă luptă pentru o cauză comună, iar pentru [el] această cauză este o Românie pe bune” (sursa: http://www.burduja.ro/despre). Întrebat de ce s-a întors acasă, renunțând la cariera de la Banca Mondială și convingându-și soția americancă să se mute la București, împreună cu fetița lor de numai un an, Sebastian amintește de vorbele bunicului lui, Pr. Ioan Pricop, care pe patul de moarte i-a spus: „în viață să nu faci ce poți, în viață să faci ce trebuie”. A simțit atunci că trebuie să revină acasă – „singura cale pentru a spune la sfârșitul vieții că a lăsat ceva în urmă acestei țări și acestei lumi”.
Cariera lui Sebastian Burduja și rezultatele de până acum demonstrează un angajament nenegociabil de a se pune în slujba umanității. La nivel global, prin proiectele de la Banca Mondială, Dalberg Global Development Advisors și Stanford Freeman Spogli Institute, a pus umărul la găsirea de soluții la anumite probleme grave: sărăcie, lipsa infrastructurii vitale, lipsa productivității în sectorul agricol, proasta guvernare și corupția endemică. La nivel național, a construit patru structuri diferite pentru a sprijini procesul de dezvoltare economică și consolidarea democratică a României: o ligă a studenților români din străinătate, pentru facilitatea accesului la educație pentru zeci de mii de tineri români și aducerea experienței și capitalului lor social acasă pe termen lung; o fundație (CAESAR), pentru coagularea expertizei românești din toată lumea în politici publice și strategii de țară; o platformă civică și politică (PACT), pentru sprijinirea cetățenilor activi, integri și competenți, care doresc să schimbe modul de a face politică în România; și o companie, RISE Consortium, pentru a atrage investitori strategici din întreaga lume și pentru a sprijini firmele românești să se dezvolte pe piețe internaționale. Prin diferite instrumente în plan social, privat și public, Sebastian a urmărit același scop: o țară mai dezvoltată și o lume mai bună.
Din 2008 și până în prezent, Sebastian Burduja a devenit un vector de opinie și unul dintre cei mai activi membri ai generației născute în comunism și crescute în democrația incipientă românească. A fost prezent în presa internațională în repetate rânduri: Der Spiegel, Euronews, France24, La Presse, IB Times, etc. Este invitat constant la cele mai importante canale media din țară: Digi24 TV, Realitatea TV, B1 TV, TVR, wall-street.ro, ziare.com etc. Contribuie periodic ca editorialist la mai multe platforme: wall-street.ro, Adevarul, Republica,ziare.com.